Vyvíjí, vyrábí a distribuuje radiofarmaka

Je držitelem certifikátu GMP (Správná výrobní praxe), SDP (Správná distribuční praxe), povolení výroby pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky pro fázi I a II klinického zkoušení. Výroba a distribuce léčivých přípravků jsou certifikovány dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Nabízí registrované léčivé přípravky

RadioMedic, s.r.o. má registrováno pět léčivých přípravků v České republice a dva ve Slovenské republice:

  • radiodiagnostika pro PET značená 18F,
  • generátory produkující 81mKr,
  • jodid sodný obsahující 123I pro SPECT zobrazení.

RadioMedic s.r.o. má smluvní místo výroby ve Slovenské republice – BIONT a.s., Karloveská 63, 841 04 Bratislava, kde společnost vyrábí jeden ze svých registrovaných přípravků.

Poskytuje širokou škálu služeb

RadioMedic s.r.o. má zkušenosti se zaváděním výroby radiofarmak v režimu Správné výrobní praxe (SVP), s vypracováním veškeré dokumentace v souladu s SVP a provedením validací jak procesů, tak zařízení pro výrobu i kontrolu kvality.

Společnost je schopna zajistit komplexní školicí výcvik personálu pro nové výrobní místo na svém pracovišti a dle požadavků zákazníka i na novém místě výroby.

Má vlastní zkušenosti s realizací preklinických a klinických studií na území České republiky a také s registrací léčivých přípravků v ČR a SR.

Poskytuje široké spektrum služeb kontrolní laboratoře v oblasti analytických a mikrobiologických zkoušek.

V oblasti výzkumu nabízí spolupráci na vytipovaných radiofarmaceutických přípravcích, a to od realizace preklinických zkoušek přes klinická hodnocení až po závěrečnou registraci přípravku.

Zajišťuje přepravu radioaktivních látek vlastními vozidly.

Disponuje moderními výrobními technologiemi

Společnost se také zabývá návrhem, konstrukcí a recyklací terčových systémů a manipulačních zařízení pro zpracování radiochemikálií připravovaných ozařováním na cyklotronu i v reaktoru.

Projekty TAČR

TA03010878 – Vývoj nových cílených radiofarmaceutických přípravků pro diagnostické i terapeutické použití v nukleární medicíně a jejich biologické testování.