Vývoj a výzkum radiofarmaceutických přípravků se soustředí na sloučeniny značené klasickými i nekonvenčními pozitronovými zářiči (18F, 86Y124I, 64Cu, 68Ga), jednofotonovými zářiči (123I) a beta zářiči (166Ho, 177Lu, 90Y, 67Cu).

Veškeré vývojové experimenty probíhají v současné době na Oddělení radiofarmak v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. v Řeži.