64Cu – prekurzor

POLOČAS 12.701 h
FORMA 64Cu2+ v 0.05 – 1M HCl, 0.1 – 0.5M acetonový pufr (sodný nebo amonný) pH 4.0 – 5.5
RADIONUKLIDOVÁ ČISTOTA > 99.5 %
CHEMICKÁ ČISTOTA Cu < 0.3 ppm
OBJEMOVÁ AKTIVITA 1000 MBq/ml
KALIBRACE 12:00
SKLADOVÁNÍ 15–25 °C

123I – prekurzor

POLOČAS 13.27 h
FORMA roztok 0.01M NaOH
RADIONUKLIDOVÁ ČISTOTA > 99.5 %
CHEMICKÁ ČISTOTA > 95 % I−
OBJEMOVÁ AKTIVITA > 100 MBq/ml
KALIBRACE 12:00
SKLADOVÁNÍ 15–25 °C

124I – prekurzor

POLOČAS 4.176 d
FORMA roztok 0.01M NaOH
RADIONUKLIDOVÁ ČISTOTA > 99.5 %
CHEMICKÁ ČISTOTA > 95 % I−
OBJEMOVÁ AKTIVITA > 100 MBq/ml
KALIBRACE 12:00
SKLADOVÁNÍ 15–25 °C

Chlorid [177Lu] lutecitý ke značení

POLOČAS 6.647 d
FORMA roztok 177Lu v 0,05M HCl
RADIONUKLIDOVÁ ČISTOTA >99%
RADIOCHEMICKÁ ČISTOTA >95%
HMOTNOSTNÍ AKTIVITA 20 GBq/mg v době produkce
KALIBRACE 12:00
SKLADOVÁNÍ 15-25 °C

Chlorid [166Ho] holmitý ke značení

POLOČAS 26.83 h
FORMA roztok 166Ho v 0,05M HCl
RADIONUKLIDOVÁ ČISTOTA >99%
RADIOCHEMICKÁ ČISTOTA >95%
HMOTNOSTNÍ AKTIVITA 1,5 GBq/mg v době produkce
KALIBRACE 12:00
SKLADOVÁNÍ 15-25 °C