Certifikát ISO CZ

Certifikát ISO EN

Certifikát ISO RU

Certifikát SDP

Certifikát SVP Humánní léčivé přípravky

Certifikát SVP Humánní hodnocené léčivé přípravky

SUKL – Rozhodnutí o povolení k výrobě

SUKL – Rozhodnutí o povolení k distribuci

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost