Základním dokumentem specifikujícím systém managementu jakosti organizace je Příručka jakosti (PJ).
Při koncipování systému managementu jakosti je postupováno v souladu s ustanoveními uváděnými v normě ČSN EN ISO 9001, Správnou výrobní praxí a požadavky SÚKL a SÚJB.

Certifikát ISO CZ

Certifikát ISO EN

Certifikát ISO RU

Certifikát SDP

Certifikát SVP Humánní léčivé přípravky

Certifikát SVP Humánní hodnocené léčivé přípravky

SUKL – Rozhodnutí o povolení k výrobě

SUKL – Rozhodnutí o povolení k distribuci

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost