Základním dokumentem specifikujícím systém managementu jakosti organizace je příručka jakosti (PJ).

Při koncipování systému managementu jakosti je postupováno v souladu s ustanoveními uváděnými v normě ČSN EN ISO 9001: 2009, Správnou výrobní praxí a požadavky SÚKL a SÚJB.