Vyvíjí, vyrábí a distribuuje radiofarmaka

Je držitelem certifikátu SVP (Správná výrobní praxe) pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky, SDP (Správní distribuční praxe), povolení výroby pro humánní léčivé přípravky a humánní hodnocené léčivé přípravky. Výroba a distribuce léčivých přípravků jsou certifikovány dle ­ ČSN EN ISO 9001.

Nabízí registrované léčivé přípravky

RadioMedic, s.r.o. má registrovány čtyři léčivé přípravky v České republice a jeden ve Slovenské republice:

Pro PET zobrazení:

  • 2-[18F]-FDG
  • Fluorid (18F) sodný RadioMedic
  • Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic

Pro SPECT zobrazení:

  • Radionuklidový generátor 81Rb/81mKr
  • Rádionuklidový generátor 81Rb/81mKr

RadioMedic s.r.o. má smluvní místo výroby ve Slovenské republice – BIONT a.s., Karloveská 63, 841 04 Bratislava, kde společnost vyrábí jeden ze svých registrovaných přípravků.

Poskytuje širokou škálu služeb

RadioMedic s.r.o. má zkušenosti se zaváděním výroby radiofarmak v režimu Správné výrobní praxe (SVP), s vypracováním veškeré dokumentace v souladu s SVP a provedením validací jak procesů, tak zařízení pro výrobu i kontrolu kvality.

Společnost je schopna zajistit komplexní školicí výcvik personálu pro nové výrobní místo na svém pracovišti a dle požadavků zákazníka i na novém místě výroby.

Má vlastní zkušenosti s realizací preklinických a klinických studií na území České republiky a také s registrací léčivých přípravků v ČR a SR.

Poskytuje široké spektrum služeb kontrolní laboratoře v oblasti analytických a mikrobiologických zkoušek.

V oblasti výzkumu nabízí spolupráci na vytipovaných radiofarmaceutických přípravcích, a to od realizace preklinických zkoušek přes klinická hodnocení až po závěrečnou registraci přípravku.

Zajišťuje přepravu radioaktivních látek vlastními vozidly.

Disponuje moderními výrobními technologiemi

Společnost se také zabývá návrhem, konstrukcí a recyklací terčových systémů a manipulačních zařízení pro zpracování radiochemikálií připravovaných ozařováním na cyklotronu i v reaktoru.