Výroba radiofarmaceutických přípravků

Výrobní činnost společnosti RadioMedic s.r.o. se zaměřuje na přípravu radiodiagnostik pro nukleární medicínu. Mezi rutinně vyráběné přípravky patří radiodiagnostika pro pozitronovou emisní tomografii (PET) značená 18F a generátory produkující 81mKr pro diagnostiku plic pomocí jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT).

Příprava radionuklidů probíhá na cyklotronu U-120M nebo na cyklotronu TR-24. Výroba radiofarmak se realizuje v čistých prostorách v souladu s požadavky Správné výrobní praxe (SVP).