Výroba radiofarmaceutických přípravků a radiofarmaceutických prekurzorů

Výrobní činnost společnosti RadioMedic s.r.o. se zaměřuje na přípravu radiodiagnostik a radioterapeutik pro nukleární medicínu. Interdisciplinární problematika tvoří náplň práce radiofarmaceutických laboratoří. Mezi rutinně vyráběné přípravky patří radiodiagnostika pro pozitronovou emisní tomografii (PET) značená 18F a generátory produkující 81mKr pro diagnostiku plic pomocí jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT).

Další oblastí zájmu jsou radioterapeutika značená beta radionuklidy pro lokální radioterapii. Příprava radionuklidů probíhá na izochronním cyklotronu U-120M nebo aktivací v reaktoru LVR-15. Výroba radiofarmak se realizuje v čistých prostorách v souladu s požadavky Správné výrobní praxe (SVP).

Aktuální nabídka ke stažení zde.