admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 12 blog entries.

[68Ga]DOTATOC a jeho perspektivy v ČR

Prezentace F. Melichara, M. Kropáčka, M. Mirzajevové a O. Langa. Společnost RadioMedic s. r. o a 3. LF Univerzity Karlovy Praha

Perspective of [68Ga]DOTATOCa in the Czech Republic. Presentation by F. Melichar, M. Kropáček, M. Mirzajevová and O. Lang. RadioMedic s. r. o a 3. Faculty of medicine, Charles University Prague.

68 GADOTATOC Trebic MM

 

Ing. Martin Kropáček, Ph.D. se stal novým jednatelem a ředitelem společnosti RadioMedic s. r. o

S platností od 1. června 2016 se stal novým jednatelem a ředitelem společnosti RadioMedic s. r. o. Ing. Martin Kropáček, Ph.D., který doposud zastával funkci Manažer kontroly kvality. Dosavadní jednatel a ředitel, doc. František Melichar DrSc. bude dále působit ve společnosti na pozici zástupce pro výzkum a vývoj. Prvním jednatelem společnosti RadioMedic i nadále zůstává Ing. Jan Dobeš, CSc.

Specifický léčebný program [68Ga]DOTATOC

  • přípravek pro diagnostiku neuroendokrinních nádorů (akumuluje se v meningiomech, karcinoidech, metastázách NET, feochromocytomech, kde dosahuje senzitivity 97%, specificity 92% a celkové správnosti 96%),
  • aplikovaná i.v. radioaktivita má být v rozmezí 100 – 400 MBq,
  • optimální doba zahájení PET scintigrafie je za 60 – 90 minut po injekci, vyhodnocení obrazu se provádí jak vizuálně, tak semikvantitativně pomocí hodnoty standardizované akumulace (SUV),
  • po i.v. podání dochází k velmi rychlé akumulaci 68Ga-DOTATOC v tumoru, která dosahuje max. za 70 +/- 20 minut po podání,
  • 68Ga je vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu výrazně šetrnější pro pacienta z hlediska radiační zátěže,
  • podána žádost na SÚKL a Ministerstvo zdravotnictví.

Odkaz na problematiku neuroendokrinních nádorů diagnostikovaných pomocí radiofarmak obsahujících 68Ga:

 The future of nuclear medicine imaging of neuroendocrine tumors: on a clear day one might see forever…

Molecular response assessed by 68Ga-DOTANOC and survival after 90Y microsphere therapy in patients with liver metastases from neuroendocrine tumours

68Ga-PSMA-HBED-CC PET/CT: where molecular imaging has an edge over morphological imaging

Peptid-receptor-radionuklidová terapie (PRRT) je molekulárně cílená radiační terapie zahrnující systematické podání radioaktivně značeného peptidu navrženého tak, aby se vysokou afinitou a specificitou vázal na receptory exprimovaných nádorových buněk. PRRT terapie s úspěchem více než 15 let využívá značených somatostatinových analogů a protilátek značených 90Y a 177Lu v případě neoperabilních neuroendokrinních nádorů. Klinické zkušenosti ukazují, že tyto druhy neuroendokrinních nádorů vysoce absorbují veškerou dávku ozáření, která vede k částečné či úplné pozitivní reakci až u 30 % léčených pacientů. Doba přežití pacientů se tak výrazně prodlužuje. I přes vysokou průkaznost klinické bezpečnosti a účinnosti použití je stále PRRT považována za výzkumnou terapii a její provádění musí být v souladu s legislativou, etickými zásadami týkajícími se konktétního léčebného programu za podpory doporučení, direktivy a guidelines mezinárodních společností jako je EMA, IAEA a EANM. Toto téma také částečně řeší TAČR projekt společnosti RadioMedic s.r.o. TA03010878 – Vývoj nových cílených radiofarmaceutických přípravků pro diagnostické i terapeutické použití v nukleární medicíně a jejich biologické testování.

Níže naleznete odborný článek týkající se PRRT problematiky:

Subacute haematotoxicity after PRRT with 177Lu-DOTA-octreotate: prognostic factors, incidence and course

Prezentace Ing. Martina Kropáčka, Ph.D. na 52. DNM v Hradci Králové

 Prezentace Ing. Martina Kropáčka, Ph.D. na téma [177Lu]-Nimotuzumab, radioimunokonjugát s afinitou k EGF receptorům (52. DNM v Hradci Králové 23.-25.9.2015) ke stažení ZDE.

Aktuální články týkající se použití radiofarmaka [18F]fluorid sodný

Ke stáhnutí zde:

 18F-Fluoride PET Used for Treatment Monitoring of Systemic Cancer Therapy: Results from the National Oncologic PET Registry

 Evaluation of 18F-Fluoride PET/MR and PET/CT in Patients with Foot Pain of Unclear Cause

V současné době čekáme na registraci přípravku [18F]FMISO, INJ SOL

Fluormisonidazol (FMISO) je sloučeninou ze skupiny nitroimidazolů, které byly v minulosti podrobně zkoumány také jako senzibilizátory hypoxických buněk. Bylo zjištěno, že FMISO se akumuluje prostou difuzí v hypoxické tkáni úměrně hypoxii buněk. Tkáňovou distribuci FMISO označeného pozitronovým zářičem 18F je možné detekovat pomocí kamery pro PET. Díky tomu je možné po nitrožilní aplikaci [18F]FMISO, INJ SOL sledovat stupeň jeho akumulace v ložisku nádoru včetně farmakokinetiky a farmakodynamiky. Poprvé bylo [18F]FMISO navrženo jako pozitronové radiofarmakum ke sledování nádorové hypoxie pomocí PET v r. 1984. Následně bylo [18F]FMISO opakovaně testováno ve studiích in vitro na nádorových tkáních s různými typy nádorových buněk a bylo prokázáno, že klesající akumulace [18F]FMISO souvisí se vzestupem koncentrace kyslíku.

Odkaz na odborný článek související s problematikou hypoxie:

 Advantage of FMISO-PET over FDG-PET for predicting histological response to preoperative chemotherapy in patients with oral squamous cell carcinoma

Odborný článek aplikace 3´-deoxy-3´-[18F]fluorothymidin

 Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine PET imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child