Systém managementu jakosti společnosti RadioMedic s.r.o. je koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO 9001, Správnou výrobní praxí, Správnou distribuční praxí, požadavky národních regulačních autorit (SÚKL, ŠÚKL), Evropské lékové agentury (EMA) a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Společnost je držitelem níže uvedených certifikátů a povolení:

Certifikát ISO 9001

Certifikát SDP

Certifikát SVP Humánní léčivé přípravky

Certifikát SVP Humánní hodnocené léčivé přípravky

SUKL – Rozhodnutí o povolení k výrobě

SUKL – Rozhodnutí o povolení k distribuci

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost