V případě hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků použijte prosím uvedené kontakty:
Email: pharmacovigilance@radiomedic.cz

Kvalifikovaná osoba odpovědná za farmakovigilanci (QPPV):
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
tel: +420 724 324 414

Zástupce QPPV:
Ing. Helena Doležal
tel: +420 720 067 534

Další informace k hlášení nežádoucích účinků naleznete na webu SÚKL: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.