V případě hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků, kontaktujte prosím neprodleně

kvalifikovanou osobu odpovědnou za farmakovigilanci (QPPV):
Ing. Kateřinu Kontrovou, Ph.D.
mobil: +420 725 932 628

nebo zástupce QPPV:
Ing. Martin Kropáček, Ph.D.
mobil: +420 725 015 369

případně zašlete hlášení na email: pharmacovigilance@radiomedic.cz nebo fax: +420 220 940 151 na formuláři CIOMS (ke stažení zde).