Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány.

V případě objednávky Fluoridu (18F) sodného RadioMedic vyšší než 5,0 GBq včetně, Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně a [18F]FMISO vyšší než 4,0 GBq včetně. Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Výrobní termíny 2020 a 2021:

Fluorid (18F) sodný RadioMedic
(vždy dva pátky v měsíci)

2020
27. listopadu
11. prosince

2021
8. ledna
22. ledna
5. února
19. února
12. března
26. března
9. dubna
23. dubna
7. května
21. května
11. června
25. června

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic
(vždy dvě úterý v měsíci)

2020
24. listopadu
8. prosince
22. prosince

2021
5. ledna
19. ledna
2. února
16. února
9. března
23. března
6. dubna
20. dubna
4. května
18. května
8. června
22. června

[18F]FMISO Specifický léčebný program
(vždy dvě středy v měsíci)

2020
2. prosince
16. prosince

2021
13. ledna
27. ledna
10. února
24. února
17. března
31. března
14. dubna
28. dubna
12. května
26. května
16. června
30. června