Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány. Po dosažení výrobní kapacity pro daný dodací den již nelze další objednávky přijmout. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V případě objednávky [18F]fluoridu sodného vyšší než 5,0 GBq včetně nebo Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Dodací dny [18F]fluoridu sodného v II. pololetí 2018
(vždy dva pátky v měsíci)

13. července
27. července
10. srpna
24. srpna
7. září
21. září
12. října
26. října
9. listopadu
23. listopadu
7. prosince
21. prosince
 
Vypracoval: Ing. Libor Procházka, 16. 5. 2018

Dodací dny Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic v II. pololetí 2018
(vždy dvě úterý v měsíci)

10. července
24. července
14. srpna
28. srpna
11. září
25. září
9. října
23. října
6. listopadu
20. listopadu
4. prosince
18. prosince
 
Vypracoval: Ing. Libor Procházka, 16. 5. 2018