Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány.

V případě objednávky Fluoridu (18F) sodného RadioMedic vyšší než 5,0 GBq včetně, Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně a [18F]FMISO vyšší než 4,0 GBq včetně Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Výrobní termíny 2021:

Fluorid (18F) sodný RadioMedic (vždy dva pátky v měsíci)

2021
3. prosince
17. prosince
2022
7. ledna
21. ledna
4. února
18. února
4. března
18. března
8. dubna
22. dubna
6. května
20. května
10. června
24. června

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic (vždy dvě úterý v měsíci)

2021
30. listopadu
14. prosince
2022
4. ledna
18. ledna
1. února
15. února
1. března
15. března
5. dubna
19. dubna
3. května
17. května
7. června
21. června

18F-FMISO Specifický léčebný program (vždy dvě středy v měsíci)

2021
24. listopadu
8. prosince
22. prosince
2022
12. ledna
26. ledna
9. února
23. února
9. března
23. března
13. dubna
27. dubna
11. května
25. května
15. června
29. června