Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány. Po dosažení výrobní kapacity pro daný dodací den již nelze další objednávky přijmout. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V případě objednávky Fluoridu (18F) sodného RadioMedic vyšší než 5,0 GBq včetně nebo Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Fluorid (18F) sodný RadioMedic
(vždy dva pátky v měsíci)

12. července
26. července
9. srpna
23. srpna
13. září
27. září
11. října
25. října
8. listopadu
22. listopadu
6. prosince
20. prosince

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic
(vždy dvě úterý v měsíci)

9. července
23. července
6. srpna
20. srpna
10. září
24. září
8. října
22. října
5. listopadu
19. listopadu
3. prosince
17. prosince