Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány.

V případě objednávky Fluoridu (18F) sodného RadioMedic vyšší než 5,0 GBq včetně, Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně a 18F-FMISO vyšší než 4,0 GBq včetně Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Výrobní termíny 2022:

Fluorid (18F) sodný RadioMedic (vždy dva pátky v měsíci)

6. května
20. května
10. června
24. června
15. července
29. července
12. srpna
26. srpna
9. září
23. září
7. října
21. října
11. listopadu
25. listopadu
9. prosince
23. prosince

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic (vždy dvě úterý v měsíci)

17. května
7. června
21. června
12. července
26. července
9. srpna
23. srpna
6. září
20. září
4. října
18. října
8. listopadu
22. listopadu
6. prosince
20. prosince

18F-FMISO Specifický léčebný program (vždy dvě středy v měsíci)

11. května
25. května
15. června
29. června
20. července
3. srpna
17. srpna
31. srpna
14. září
12. října
26. října
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince