Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány.

V případě objednávky Fluoridu (18F) sodného RadioMedic vyšší než 5,0 GBq včetně, Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně a [18F]FMISO vyšší než 4,0 GBq včetně Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Výrobní termíny 2022:

Fluorid (18F) sodný RadioMedic (vždy dva pátky v měsíci)

7. ledna
21. ledna
4. února
18. února
4. března
18. března
8. dubna
22. dubna
6. května
20. května
10. června
24. června

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic (vždy dvě úterý v měsíci)

4. ledna
18. ledna
1. února
15. února
1. března
15. března
5. dubna
19. dubna
3. května
17. května
7. června
21. června

18F-FMISO Specifický léčebný program (vždy dvě středy v měsíci)

12. ledna
26. ledna
9. února
23. února
9. března
23. března
13. dubna
27. dubna
11. května
25. května
15. června
29. června