Objednávky jsou přijímány pouze do objemu výrobní kapacity daného radiofarmaka a do výrobního plánu jsou zařazovány v pořadí, ve kterém byly zaslány.

V případě objednávky Fluoridu (18F) sodného RadioMedic vyšší než 5,0 GBq včetně, Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic vyšší než 4,0 GBq včetně a [18F]FMISO vyšší než 4,0 GBq včetně Vám po vzájemné dohodě můžeme poskytnout výrobní termín mimo seznam níže.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Výrobní termíny 2021:

Fluorid (18F) sodný RadioMedic (vždy dva pátky v měsíci)

2021
21. května
11. června
25. června
9. července
23. července
6. srpna
20. srpna
10. září
24. září
8. října
22. října
5. listopadu
19. listopadu
3. prosince
17. prosince

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic (vždy dvě úterý v měsíci)

2021
8. června
22. června
7. července (středa!)
20. července
3. srpna
17. srpna
7. září
21. září
5. října
19. října
2. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince

18F-FMISO Specifický léčebný program (vždy dvě středy v měsíci)

2021
26. května
16. června
30. června
14. července
28. července
11. srpna
25. srpna
15. září
29. září
13. října
27. října
10. listopadu
24. listopadu
8. prosince
22. prosince