Vývoj a výzkum radiofarmaceutických přípravků se soustředí na sloučeniny značené klasickými i nekonvenčními pozitronovými zářiči (18F, 124I, 64Cu, 68Ga), jednofotonovými zářiči (123I) a beta zářiči (166Ho, 177Lu).

Pro řadu aplikací je poločas 18F nebo 68Ga relativně krátký (metabolismus monoklonálních protilátek a jejich fragmentů či biodistribuce řady farmak atd.).
Pozornost se proto zaměřuje i na další pozitronové radionuklidy s delším poločasem rozpadu, jimiž by bylo možné značit širší spektrum sloučenin, které dovolují aplikaci krátkodobých PET radionuklidů ve značných vzdálenostech od místa výroby:

  • 64Cu (poločas 12,7 h)
  • 124I (poločas 4,18 d).