Vývoj a výzkum radiofarmaceutických přípravků je soustředěn výhradně na syntézu sloučenin určených pro diagnostiku metodou PET. Jedná se o sloučeniny značené pozitronovým radionuklidem 18F. V oblasti sloučenin vhodných pro diagnostiku metodou SPECT byl vývoj a výzkum soustředěn na sloučeniny značené radionuklidem123I.