[18F]FES (16-α-[18F]fluoroestradiol)

 • PET diagnostikum ložisek karcinomu prsu kvantifikující hormonální aktivitu nádorových receptorů
 • v Evropě se používá pouze lokálně jako in-house PET radiofarmakum, zatím nemá plošnou aplikaci vzhledem k dostačující lacinější SPECT diagnostice uzlin v rámci indikace léčby

[18F]FET (O-(2-[18F]fluorethyl)-L-tyrosin)

 • PET diagnostikum pro diagnózu mozkových nádorů
 • v porovnání s rutinně používanou 2-[18F]-FDG je poměr koncentrace radiofarmaka v nádoru a zdravé tkáni vyšší

[18F]FCH ([18F]fluormethylcholin)

 • přípravek pro zobrazení primárního a recidivujícího karcinomu prostaty
 • dokončen vývoj technologie výroby a validace metod kontroly kvality, ukončeno preklinické hodnocení

[18F]F-PSMA

 • přípravek pro zobrazení primárního a recidivujícího karcinomu prostaty
 • v současné době probíhá vývoj technologií pro budoucí výrobu léčivého přípravku
 • je vysoce selektivní vůči nádorové tkáni, nekumuluje se v zánětlivých nebo nekrotických tkáních

[18F]FFMZ (2′-[18F]fluoroflumazenil)

 • primárně PET diagnostikum Alzheimerovy nemoci a neuro-degenerativních onemocnění mozku. Zobrazuje GABA(A)/benzendiazepinové receptory a je tudíž vhodný nástroj k lokalizaci temporální epilepsie a zobrazení plicní ischemie a kontrole chemoterapeutické léčby
 • v porovnání s dalšími metodami, jako je magnetická rezonance, zobrazení PET pomocí [18F]FDG a SPECT mozková perfúze pomocí [123I]IMZ, je toto radiofarmakum výrazně nejprůkaznější