Společnost RadioMedic s.r.o. se k 15. květnu 2023 stala dceřinou společností ÚJV Řež, a. s., a součástí technologické Skupiny ÚJV. Do Skupiny ÚJV přechází všichni zaměstnanci a veškerý movitý i nemovitý majetek RadioMedic s.r.o.

ÚJV Řež, a.s. tímto krokem dále posiluje své kompetence jak v oblasti výroby, tak i výzkumu a vývoje špičkových radiofarmak a léčivých přípravků.

Technologická Skupina ÚJV se díky této akvizici rozšířila na celkem 5 členů. Kromě mateřské společnosti ÚJV Řež ji tvoří Centrum výzkumu Řež, ŠKODA PRAHA, VZÚ Plzeň a nově také RadioMedic.