Fluormisonidazol (FMISO) je sloučeninou ze skupiny nitroimidazolů, které byly v minulosti podrobně zkoumány také jako senzibilizátory hypoxických buněk. Bylo zjištěno, že FMISO
se akumuluje prostou difuzí v hypoxické tkáni úměrně hypoxii buněk. Tkáňovou distribuci FMISO označeného pozitronovým zářičem 18F je možné detekovat pomocí kamery pro PET. Díky tomu je možné po nitrožilní aplikaci 18F-FMISO sledovat stupeň jeho akumulace v ložisku nádoru včetně farmakokinetiky a farmakodynamiky. Poprvé bylo 18F-FMISO navrženo jako pozitronové radiofarmakum ke sledování nádorové hypoxie pomocí PET v roce 1984. Následně bylo 18F-FMISO opakovaně testováno ve studiích in vitro na nádorových tkáních s různými typy nádorových buněk a bylo prokázáno, že rostoucí akumulace 18F-FMISO souvisí s poklesem koncentrace kyslíku.

Odkazy na odborné články související s problematikou hypoxie:

 Jun Santo et al.: Advantage of FMISO-PET over FDG-PET for predicting histological response to preoperative chemotherapy in patients with oral squamous cell carcinoma, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2014) 41:2031–2041.

 Anna Bandurska-Luque et al.: FMISO-PET-based lymph node hypoxia adds to the prognostic value of tumor only hypoxia in HNSCC patients, Radiotherapy and Oncology 130 (2019) 97–103.

 I N Fleming et al: Imaging tumour hypoxia with positron emission tomography, British Journal of Cancer (2015) 112, 238–250.

 Daniel Zips et al.: Exploratory prospective trial of hypoxia-specific PET imaging during radiochemotherapy in patients with locally advanced head-and-neck cancer, Radiotherapy and Oncology 105 (2012) 21–28.