• Pracovní dny radiofarmaceutické sekce ČSNM, 31.05. – 02.06.2023, Hradec Králové, rf-dny.cz
  • 36th Annual Congress of the EANM, 09.09. – 13.09.2023, Vienna, www.eanm.org/congresses-events/future-congress/
  • Studentský den nukleární medicíny, 22.09.2023, ČVUT FJFI Praha, sdnm.cz
  • Dny nukleární medicíny, 01. – 03.11.2023, Ostrava