[18F]-PET radiofarmaka

  • označena nejrozšířenějším PET radionuklidem 18F s poločasem rozpadu 109,8 min a maximální energií pozitronů 633 keV
  • jde o beznosičová, sterilní a apyrogenní radiodiagnostika
  • intravenózní aplikace

2-[18F]-FDG

  • nejrozšířenější PET radiofarmakum pro zobrazení ložisek s intenzivním metabolismem glukózy
  • užívá se zejména k zobrazení zvýšené spotřeby glukózy v mozku, srdci a nádorových ložiscích (diagnóza, staging a monitorování terapie nádorových onemocnění)

 

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace

Fluorid (18F) sodný RadioMedic

  • přípravek pro topografickou analýzu regionálních změn ve skeletu a pro in vivo určení celkového metabolického obratu v kostním systému (primární a sekundární maligní nádory skeletu a kloubní onemocnění)

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace

Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic

  • přípravek pro diagnostiku rychle proliferující nádorové tkáně, zejména v mozku a plicích

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace