Radionuklidový generátor 81Rb/81mKr

Česká registrace

  • poločas rozpadu účinné látky 81mKr je 13,1 s, emise kvanta gama o energii 190,4 keV
  • radiofarmakum pro ventilační vyšetření plic (plicní embolie, chronická obstrukční choroba plicní, chronická bronchitida, astma a bronchogenní karcinom)
  • spolehlivé zobrazení skutečného stavu plicní ventilace díky eliminaci falešně negativního nálezu (pasivní ventilace plic)
  • mimořádně nízká radiační zátěž pacienta a absence radioaktivního odpadu
  • rozdíl v energii emitovaných kvant gama 81mKr (190,4 keV) a 99mTc (140,5 keV) umožňuje paralelní vyšetření plicní ventilace a perfúze, které je nejlepším dostupným diagnostickým nástrojem plicní embolie

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace

Rádionuklidový generátor 81Rb/81mKr

Slovenská registrace

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace