Radionuklidový generátor 81Rb/81mKr

Česká registrace

  • poločas rozpadu účinné látky 81mKr je 13,1 s, emise kvanta gama o energii 190,4 keV
  • radiofarmakum pro ventilační vyšetření plic (plicní embolie, chronická obstrukční choroba plicní, chronická bronchitida, astma a bronchogenní karcinom)
  • spolehlivé zobrazení skutečného stavu plicní ventilace díky eliminaci falešně negativního nálezu (pasivní ventilace plic)
  • mimořádně nízká radiační zátěž pacienta a absence radioaktivního odpadu
  • rozdíl v energii emitovaných kvant gama 81mKr (190,4 keV) a 99mTc (140,5 keV) umožňuje paralelní vyšetření plicní ventilace a perfúze, které je nejlepším dostupným diagnostickým nástrojem plicní embolie

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace

 Obal přípravku

Rádionuklidový generátor 81Rb/81mKr

Slovenská registrace

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace

 Obal přípravku

Jodid (123I) sodný RadioMedic

  • poločas 123I je 13,27 h, emise kvanta gama o energii 159 keV
  • radiofarmakum pro diagnostiku štítné žlázy a případných metastáz po thyreoablaci
  • ze všech orgánů vylučován s poločasem ledvinové clearance 8 hodin (během 24 hodin se vyloučí 50 % jodidu)
  • vysoká citlivost při zobrazení štítné žlázy, jejího karcinomu a případných metastáz
  • mnohonásobně nižší radiační zátěž pro pacienta (efektivní dávka 0,23 mSv/MBq při 55 % akumulaci ve štítné žláze) ve srovnání s 131I

 

 Souhrn údajů o přípravku

 Příbalová informace

 Obal přípravku