18F-FES

 • injekční roztok
 • intravenózní PET diagnostikum obsahující 18F s poločasem rozpadu 109,8 min, max. energií pozitronů 633 keV s následným anihilačním zářením gama o energii 511 keV
 • účinná látka fluorestradiol (18F) používá se k in vivo stanovení míry exprese a vazebných vlastností estrogenových receptorů (ER) u karcinomu prsu:
  • pro staging a restaging ER pozitivního karcinomu prsu
  • k predikci odpovědi pacienta na endokrinní léčbu
  • ke stanovení heterogenity exprese estrogenových receptorů u primárního nádoru a jeho metastáz
 • umožňuje vizualizovat a nalézt nádory s expresí estrogenových receptorů v celém těle bez nutnosti biopsie
 • vzhledem k možné heterogenitě nádorů je nezanedbatelnou výhodou PET zobrazení stanovení míry exprese estrogenových receptorů v celém objemu nádoru a vyhodnocení biologické aktivity receptorů při diagnostice nádorů i odpovědi na léčbu
 • doporučená aplikovaná aktivita pro dospělé je 140-280 MBq, průměrně 220 MBq pro 70 kg pacienta
 • snímkování pacienta se provádí 60-80 min po aplikaci po dobu 20-30 min

 

Soubory ke stažení:

Informace pro zdravotnické pracovníky

Informace pro pacienty


18F-FMISO

 • injekční roztok
 • intravenózní PET diagnostikum obsahující 18F s poločasem rozpadu 109,8 min, max. energií pozitronů 633 keV s následným anihilačním zářením gama o energii 511 keV
 • účinná látka fluormisonidazol (18F) se selektivně a kvantitativně váže na hypoxické buňky nádorové tkáně
 • znalost míry hypoxie v nádoru pomáhá zvolit správnou strategii při léčbě nádorového onemocnění (buňky nádorové tkáně jsou v přítomnosti kyslíku sensitivnější k radioterapii a chemoterapii)
 • doporučená aplikovaná aktivita pro dospělé je 300-550 MBq, průměrně 400 MBq pro 70 kg pacienta
 • snímkování pacienta se provádí za 2–3 hodiny po aplikaci

 

Soubory ke stažení:

Informace pro zdravotnické pracovníky

Informace pro pacienty