18F-FMISO

  • injekční roztok
  • intravenózní PET diagnostikum obsahující 18F s poločasem rozpadu 109,8 min, max. energií pozitronů 633 keV s následným anihilačním zářením gama o energii 511 keV
  • účinná látka fluormisonidazol (18F) se selektivně a kvantitativně váže na hypoxické buňky nádorové tkáně
  • znalost míry hypoxie v nádoru pomáhá zvolit správnou strategii při léčbě nádorového onemocnění (buňky nádorové tkáně jsou v přítomnosti kyslíku sensitivnější k radioterapii a chemoterapii)
  • doporučená aplikovaná aktivita pro dospělé je 300-550 MBq, průměrně 400 MBq pro 70 kg pacienta
  • PET zobrazení se provádí za 2–3 hodiny po aplikaci

 

Soubory ke stažení:

Informace pro zdravotnické pracovníky

Informace pro pacienty