18F-FLT – výrobní postup pro modul TRACERLab Mx FDG s HPLC a přídavným modulem RM MX-A

18F-NaF – výrobní postup pro modul TRACERLab Mx FDG.

18F-FMISO – výrobní postup pro modul TRACERLab Mx FDG.

18F-FET – výrobní postup pro modul TRACERLab FX-FN.

123I-MIBG :

  • výrobní postup na zařízení vlastní konstrukce
  • technologická linka pro výrobu
  • v současnosti probíhá automatizace výroby

99mTc – Technecistan : výrobní postup – extrakce z Mo ozářeného v reaktoru
technologická linka pro extrakci a formulaci roztoku

166Ho-prekurzor, 177Lu-prekurzor : výrobní postup rozpouštěním materiálu ozářeného v reaktoru
zařízení vlastní konstrukce

124I-prekurzor – výrobní postup pro zpracování a recyklaci cyklotronového terče

Všechny výrobní technologie jsou zvalidovány v souladu s pravidly SVP a zařízení jsou zkvalifikována v rozsahu DQ, IQ, OQ, PQ.