Přídavný modul RM MX-A k syntéznímu modulu TRACERLab Mx FDG:

Zařízení je používáno pro závěrečnou formulaci léčivého přípravku po separaci léčivé látky kapalinovou chromatografií. V současné době je používáno při výrobě léčivého přípravku Fludeoxythymidin (18F) RadioMedic v režimu SVP.

Modul umožňuje následující operace:

• Transport max. 3 kapalin do kazety modulu TRACERLab Mx FDG.
• Zachycení účinné látky z eluátu HPLC na SPE kolonce.
• Proplach SPE kolonky max. 2 kapalinami.
• Eluci účinné látky z SPE kolonky max. 3 kapalinami.
• Odpaření rozpouštědel z eluátu SPE kolonky v podtlaku a proudu dusíku.
• Výplach odpařovací baňky a formulaci konečného produktu max. 2 kapalinami.
• Sterilizaci produktu na výstupu přes sterilizující filtr přetlakem dusíku do lahvičky.

Rozměry:

• Rozměry: 390 x 250 x 230 mm
• Hmotnost: cca 3 kg
• Napájení: 24 V DC
• Materiál v kontaktu s přípravkem: teflon, tefzel, silikon, nylon, borosilikátové sklo
• Topné hnízdo: teplota 75-77 °C
• Příkon – 12 W
• Vnější průměr – 50 mm, vnitřní průměr – 30 mm
• Tlak dusíku: 0,75 bar

Ovládání modulu:

• Pomocí programovatelných výstupů modulu TRACERLab Mx FDG.
• Pro testovací účely je možno využít manuální ovládání.