Octopus

Zařízení se skládá s následujících částí:

  1. Automatický systém na zpracování 177Lu
  2. Nová originální hybridní ampule

Zařízení je určeno na zpracování terče obsahujícího obohacené 176Lu určeného na ozařování neutrony v jaderném reaktoru. Proces probíhá nejprve rozpuštěním ozářeného terče ve speciální ampuli, kdy je následně roztok odpařen a takto vzniklý odparek znovu rozpuštěn ve formě vyhovující finální formulaci radiochemikálie 177Lu určené ke značení sloučenin – primárně radiofarmak s použitím pro medicínské účely.

Zařízení se skládá z peristaltické pumpy, selektoru 9/10, manipulačního zařízení na zakládání, zašroubování a rozšroubování ampule, rozpouštěcí a odpařovací jednotky (zahřívání je možné do 100°C). Na horizontální pracovní desce jsou 3 cívkové ventily, formulační reaktor s GM měřákem radioaktivity, zahrnující ohřev i chlazení, 3 vstupy pro roztoky, lékovku určenou pro odpad z obohaceného materiálu nebo jako zásobní nádobku pro přebytek finálního produktu.

Systém umožňuje plnou automatizaci procesu od přípravy vzorku před ozařováním až po zpracování ozářeného materiálu a finální formulaci radiochemikálie ve kvalitě pro značení.

Šroubovací moment je definován pro pevné uzavření ampule požadovaným točivým momentem, který zajistí bezpečné utěsnění.

Pracovní schéma zařízení:

Nová originální hybridní ampule

Nová originální hybridní ampule se skládá z externího hliníkového pouzdra a vnitřní části z křemenného velmi odolného skla. Ampule je voděodolná vhodná pro ozařování v jaderném reaktoru, designovaná na jedno použití, testovaná na He propustnost za toku 1-2E-09 mbar.l/s.