Přípravky jsou značené radionuklidem jodu 123I (poločas 13,27 h, emise kvanta gama o energii 159 keV).

Jobenguan 123, injekční roztok

  • účinnou látkou je meta-jodbenzylguanidin, který je analogem adrenergního blokátoru
  • vykazuje afinitu k adrenergní tkáni a koncentruje se především v chromatoafinních granulích dřeně nadledvin, myokardu a dalších tkáních s bohatým zastoupením sympatické části vegetativního nervstva
  • ideální k zobrazení feochromocytomů a neuroblastomů, k detekci nádorů dřeně nadledvin a jejich metastáz a jako kardiodiagnostikum
  • vysoká specificita k zobrazovaným tkáním a nízká radiační zátěž pacienta

Hippuran 123, injekční roztok

  • účinnou látkou je sodná sůl kyseliny ortho-jodhippurové
  • po intravenózním podání se vylučuje ledvinami (z 80 % proximální tubulární sekrecí, zbytek glomerulární filtrací)
  • doba průchodu ledvinami je u zdravých osob přibližně 4 minuty (diagnostika funkčnosti ledvin)
  • vysoká citlivost k zobrazovanému procesu a nízká radiační zátěž pacienta (0,027 mSv/MBq)